×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
MEDEK Hakkında

Hakkında

Türkiye'nin stratejik kalkınma planları doğrultusunda nitelikli işgücünün geliştirilmesine katkı sağlamak ve Meslek Yüksekokulları mezunlarının niteliklerini artırmak amacıyla kurulmuştur. Bu hedefle, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK), Yüksek Öğretim Kurulu'nun teşviki ve desteğiyle 2021 yılında kurulmuştur. MEDEK, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2023 yılında 83 Meslek Yüksekokulu programında akreditasyon yetkisi almıştır. Bu yetki, Meslek Yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlar. Bu çerçevede geleceğin nitelikli işgücünün şekillenmesine katkı sunmaktadır. Akreditasyon alanında yetkilendirilmiş derneğimiz, deneyimli bir ekiple yönetilen titiz süreçlerle MYO programlarının kalite standartlarını geliştirmesine, eğitim-öğretim süreçlerini iyileştirmesine ve öğrenim kazanımlarını daha tutarlı hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Akredite olan programlar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu hale getirilerek uluslararası tanınırlık sağlanmakta ve işletmeler daha nitelikli işgücüne ulaşabilmektedir. Bununla birlikte, akredite olan programların diplomalarında TYÇ logosunun kullanılması mümkün hale gelmekte ve diplomalar uluslararası olarak tanınır olmaktadır. MYO öğrencileri de daha kolay iş bulma imkanına sahip olmaktadır.

Misyonu

MEDEK'in misyonu; Önlisans programlarının kalitesini artırmaya yönelik bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon hizmetleri sağlamaktır. Böylece eğitim-öğretim standartlarının yükseltilmesine destek olmaktır.

Vizyonu

MEDEK'in vizyonu, Önlisans programlarının eğitim, araştırma faaliyetleri ve idari süreçlerini ulusal ve uluslararası standartlara göre uygun şekilde tanımlayarak, insan gücü kalitesini belirlemek ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak kalite tescili veren bir kuruluş olmak.