×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
ALT ÇALIŞMA GRUPLARI
ALT ÇALIŞMA GRUPLARI
Birim Kalite Komisyonu
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
İş Sağlığı Güvenliği ve Risk Değerleme Komisyonu
Öğrenci Temsilciliği Seçim Komisyonu
Stratejik Plan Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Bedirhan ELDEN
Başkan
Akademik Teşvik Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Çetin ÜNEN
Başkan
Yaklaşık Maliyet Belirleme ve Fiyat Araştırma Komisyonu
Başkan
Öğr. Gör. Ümit Nusret SALMAN
Başkan
Ders Bilgi Paketi, Katalog ve İntibak Sorumlusu
Muayene ve Kabul Komisyonu
Başkan
Öğr. Gör. Su ÜNLÜ
Başkan
Web Sayfa Sorumlusu
Erasmus-Farabi-Mevlana Birim ve Bölüm Sorumluları
Meslek Yüksekokulu Burs Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Bedirhan ELDEN
Başkan
Staj Komisyonu
Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
Muhasebe Vergi Bölümü Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Öğr. Gör. Ümit Nusret SALMAN
Başkan
Finans Bankacılık ve Sigortacılık Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Çetin ÜNEN
Başkan
Pazarlama ve Dış Ticaret Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEMİR SÜZER
Başkan
Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Akreditasyon Kurulu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Çetin ÜNEN
Başkan
Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Akreditasyon Kurulu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEMİR SÜZER
Başkan
Sıfır Atık Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Bedirhan ELDEN
Başkan
Mezuniyet Programı ve Mezun Takip Komisyonu