×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon ve Vizyon
Misyon ve Vizyon
Misyon
Kayseri Üniversitesi;
  eğitim ve öğretimde çağdaş,
  bilgi ve teknoloji üreten,
  ürettiği bilgi ve teknolojiyi daima toplum yararına kullanan,
  çevreye ve insanlığın temel değerlerine duyarlı ve
  faaliyet alanlarında öncü olmayı benimsemiş bir üniversitedir.

Vizyon
Yetiştirdiği öğrencileri;
  bilim odaklı düşünen, sorgulayan, araştıran,
  ait olduğu toplumun değerlerine sadık kalarak
  evrensel düşünebilen özgüveni yüksek bireyler olan,
  mensubu olmaktan onur duyulan,
  eğitim, araştırma ve topluma sağladığı hizmetlerle
  örnek bir yükseköğretim kurumu olarak,
  ülkemizde ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer almak

Temel Değerler
 
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına bağlılık,
  • İfade özgürlüğünün korunması ve katılımcılık,
  • Hukukun üstünlüğüne, İnsan haklarına ve toplumsal değerlere saygı,
  • Bilimsel etik kurallara sahip çıkma,
  • Yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi,
  • Sürekli gelişme ortamının sağlanması,
  • Üretilen bilgi ve hizmette kalitenin korunması,
  • Paydaş memnuniyetinin sağlanması,
  • Çevre bilincinin sağlanması ve
  • Kayseri Üniversitelilik kimliğinin oluşturulması ve korunması.