×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Alt Kurul ve Komisyonlar
Alt Kurul ve Komisyonlar
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
Akademik Teşvik Komisyonu
Yüksekokul Seçim Kurulu
Başkan
Öğr. Gör. Cihan AKICI
Başkan
Fiyat Araştırma Komisyonu
Üye
Dr. Öğr. Gör. Sena ALTIN
Üye
Muayene ve Kabul Komisyonu
Veri Toplama ve Analizi Grubu
Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Ümit Nusret SALMAN
Birim Sorumlusu
Program Geliştirme ve İyileştirme Grubu
Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Çetin ÜNEN
Birim Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Strateji Geliştirme Grubu
Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Ümit Nusret SALMAN
Birim Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Kalite Geliştirme Grubu
Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Çetin ÜNEN
Birim Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
KAYUZEM Canlı Destek Hizmet
Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Ümit Nusret SALMAN
Birim Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Staj Komisyonu
Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri
Üye
Fırat GÜL
Üye
Komisyon Üyeleri
Web Sayfa Sorumlusu
Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Cihan AKICI
Birim Sorumlusu
Ders Bilgi Paketi
Koordinatör
Öğr. Gör. Çetin ÜNEN
Koordinatör
Kalite Kurul Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Bahatdin DAŞBAŞI
Başkan
Hurdaya Ayırma Muayene Komisyonu
Başkan
Taner MUCUK
Başkan
Stratejik Plan Komisyonu
ERASMUS Birim Koordinatörleri
Koordinatör
Öğr. Gör. Cihan AKICI
Koordinatör
Meslek Yüksekokulu Burs Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Bahatdin DAŞBAŞI
Başkan
Engelsiz Kampüs Komisyonu
Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Ümit Nusret SALMAN
Birim Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Katalog ve İntibak Sorumlusu
Koordinatör
Öğr. Gör. Cihan AKICI
Koordinatör
Komisyon Üyeleri
Öğrenci Danışman Sorumlusu
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Çetin ÜNEN
Birim Sorumlusu
Komisyon Üyeleri
Faaliyet Planı Hazırlama Komisyonu
Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Çetin ÜNEN
Birim Sorumlusu
Komisyon Üyeleri