×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
 
Kuruluş

Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla kurulan Kayseri Üniversitesi bünyesine devredilerek Eğitim-Öğretim’ine devam etmektedir.
 
Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. 
 
Program Profili

Eğitim süresi 2 yıl olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı, işletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
 
Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Her türlü kamu kurum ve kuruşlarının muhasebe birimleri, bankalar, sigorta şirketleri, uluslararası işletmeler, her türlü özel işletmenin muhasebe ve finans bölümü, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamladıktan sonra üç yıl staj yaptıkları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” unvanına sahip olabilmektedirler.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.
2019 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Denetim
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
TYYÇ- Program Yeterlilikleri İlişkisi


Adres ve İletişim Bilgileri (AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Ümit Nusret SALMAN
Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu Pınarbaşı/Kayseri
E-posta: umitnusretsalman@kayseri.edu.tr