×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Mazeret Sınavları Hakkında

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16/ç bendine göre "Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır" hükmü gereğince ekte yer alan mazeret sınavı dilekçe formunu ilgili yönetmelikte belirtilen tarih aralığında okul yönetimine teslim etmesi gerekmektedir.


MAZERET SINAVI DİLEKÇE FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.


24 Kasım 2023 Cuma